Pliki do pobrania

Architektura – Pobierz
Konstrukcja – Pobierz
Instalacje zewnętrzne – Pobierz
Instalacje wewnętrzne – Pobierz
Projekt drogowy – opis techniczny – Pobierz
Badania geologiczno-inżynierskie – Pobierz
Instalacje elektryczne – Pobierz

Instrukcja dla Oferentów – Pobierz
Wzór umowy – Pobierz
Projekt Wykonawczy – Pobierz
Rozbicie ceny oferty i specyfikacja robót – Pobierz
Specyfikacja Warunków Zamówienia – Pobierz